Logo BMC 50 år

BMCbilder

Campus-BMC och Corona

Håll avstånd och tvätta händerna ofta.

Uppvisar man minsta symtom på sjukdom ska man hålla sig hemma.

Inom BMC finns nu till kursstart fler vägar att ta sig ut och in i huset på – som student ska man följa de skyltar och anvisningar som finns. Som regel gäller ingång i A-entré och utgång i C-entré antingen via rampport i källaren eller entré på markplan. Klicka på respektive karta för större version.

Översiktskarta plan 1

BMC karta plan 1 - Corona

Översiktskarta plan 0

BMC karta plan 0 BMC - Corona

Under kursstartens mest intensiva period finns ett bemannat informationstält utanför entré A11 där man kan få hänvisning.

För att klara av regler kring distansering så är antalet undervisningslokaler begränsat samt att antalet sittplatser i andra ytor är begränsade och utglesade.

Ansvaret för att distanseringen i undervisningsmoment upprätthålls ligger på respektive lärare.

Lokalbokningen har fått mandat att skjuta start- och stopptider av föreläsningar vilket gör att tiderna kan variera över dagen.

Studenter rekommenderas att endast befinna sig på BMC i anslutning till schemalagd undervisning.

Handsprit finns utplacerat inom BMC – använd den gärna!

Receptionen är utrustad med könummersystem och maximalt antal samtidiga personer i receptionen är två.

Att ladda upp sin egen bild till passerkortet enligt särskild instruktion per e-post är att föredra, då får man sitt kort passerkort snabbare.


BMC ligger på det gamla artillerifältet i kvarteret Rosenlund med adress Husargatan 3. (se karta)

Vid BMC bedrivs bland annat forskning och grundutbildning inom biologi, farmaci, kemi, medicin och kostvetenskap.

Huvuddelen av forskningsinstitutionerna tillhör Uppsala universitet, men vid BMC finns även verksamhet från SciLifeLab

För gemensam service och för gemensamma lokaler ansvarar BMC-intendenturen 

SciLifeLabs logotyp