Logo BMC 50 år

BMCbilder


BMC ligger på det gamla artillerifältet i kvarteret Rosenlund med adress Husargatan 3. (se karta)

Vid BMC bedrivs bland annat forskning och grundutbildning inom biologi, farmaci, kemi, medicin och kostvetenskap.

Huvuddelen av forskningsinstitutionerna tillhör Uppsala universitet, men vid BMC finns även verksamhet från SciLifeLab

För gemensam service och för gemensamma lokaler ansvarar BMC-intendenturen 

SciLifeLabs logotyp