BMCbilder


BMC ligger på det gamla artillerifältet i kvarteret Rosenlund med adress Husargatan 3. (se karta)

Vid BMC bedrivs bland annat forskning och grundutbildning inom biologi, farmaci, kemi, medicin och kostvetenskap.

Huvuddelen av forskningsinstitutionerna tillhör Uppsala universitet, men vid BMC finns även verksamhet från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och Ludwiginstitutet för cancerforskning.

 

För gemensam service och för gemensamma lokaler ansvarar BMC-intendenturen 

 

LOGO Ludwig institute for cancer research      LOGO SLU        LOGO Energiprojekt BMC

Meddelanden