Hitta på BMC

Entreér

Allmänna ingångar är A11:1 och C11:1, vid stora parkeringen vid Dag Hammarskjöldsväg, C7:2 från Husargatan och A8:1 från Norra vägen.

Benämning av rummen

Rumsbenämning

Bilden ovan beskriver hur ett rumsnummer är uppbyggt

Linje A (A1-A11) vetter mot norr och stadskärnan. Linje 0 och 1 (D0, A1, B1, C1, D1) vetter mot stadsskogen i väster. Linje 11 (A11, B11, C11, D11) vetter mot öster där den stora parkeringen och Dag Hammarskjölds väg finns och linje D (D0-D11) vetter mot söder där Husargatan går.

                                                          

Publika stråk

BMC har två publika stråk, linje A, plan 1 från A1 till A11, och linje C, plan 3, från C1 till C9. Tvärförbindelser mellan dessa stråk finns vid B3 plan 0, B7 plan 1 och B1 plan 0.

Skylt B7 plan 3     Ovanför varje huskropp/korridordörr finns det runda skyltar. Den här skylten talar om att du är på plan 3 och att du kommer att gå in i hus B7.

Sökbar karta

                                                             

Senast uppdaterad: 2021-04-29