Två studenter studerar en text

Information för dig som studerar på BMC

Mer information om att studera vid Uppsala Universitet hittar du här.

Hitta på BMC

Tillträde till BMCs lokaler

Kvinnliga studenter med dator

Grupprum på BMC ska bokas.

Som student kan du boka grupprum mellan kl 8:00 och 20:00.
Du kan boka 2 veckor framåt och max 12 timmar i veckan. Max i block om 4 timmar, och högst 8 timmar på ett dygn.

Håll avstånd och respektera anvisningar om antal personer i varje rum.

Boka grupprum här

Parkering 
Som student vid BMC är du berättigad till att parkera till den lägre taxan (taxa 2) på BMCs parkeringar. För att bli berättigad taxan använder du ditt passerkort/Campuskort. Om du betalar med appen så väljer du Taxa 2 och slussas vidare till webinloggning.

Kopiering/utskrift
För att kunna kopiera/skriva ut/scanna behöver du skapa ett utskriftskonto samt registrera ett betalkort eller en utskriftskupong som du köper i receptionen i B7:1.
Du kan koppla ditt passerkort till utskriftssystemet så att du inte behöver logga in på skrivaren varje gång du vill skriva ut.
Läs mer här om hur du går tillväga.Manlig student studerar

Tysta läsplatser                                             
Nya tysta läsplatser finns i C6:1 (via C7:1)

Lunchrum
Lunchrum för studenter finns i A1:2, A3:2, B3:0, C4:3, A7:0 och A7:2. Rummen är utrustade med mikrovågsugnar och kylskåp.
I BMCs restaurang Bikupan och Bikupans café är det inte tillåtet att äta medhavd mat.

Upphittat och kvarglömt
Många upphittade/kvarglömda plagg och värdesaker lämnas in till BMCs reception. Värdesaker förvaras i 14 dagar innan de skickas till polisen.Upphittade bankkort klipps itu i slutet av dagen och skickas direkt till banken.

Duschar 
Det finns fyra allmänna duschar längst in i toalettgruppen i A11:0.

Vilrum
Två vilrum finns tillgängliga att användas vid hastigt sjukdomsfall eller personlig kris. Vilrummen finns i C11:001c och A9:014b. De är försedda med lås. Studenter kan låna en nyckel i BMCs reception. ID-kort lämnas i deposition. För att indikera att rummet är upptaget skall en röd lampa tändas den tid rummet används.

Stillhet
På BMC finns ett stillarum i A8:022b. Stillarummet är icke-religiöst.
Stillarummet är stillhetens rum, utan telefon, grupparbetsbord och krav på prestation och tillgänglighet. En lugn plats åt besökarens egna tankar där mobiltelefoner och ljud är bannlysta.
Här kan studenter och anställda koppla av en stund och söka några minuters stillhet fjärran från krav och stress. Stillarum vid Uppsala universitet är inspirerade av det meditationsrum som generalsekreterare Dag Hammarskjöld inrättade i FN-huset i New York 1957.

Omklädningsrum/klädskåp
STUDENTER SOM NYTTJAR ETT KLÄDSKÅP PÅ BMC ANSVARAR SJÄLV FÖR INNEHÅLLET OCH ANVÄNDANDET AV KLÄDSKÅPET.
Skåpen är inte bokningsbara och respektive student ansvarar själv för det som förvaras i skåpet.
Klädskåpen finns i låsta omklädningsrum i A-korridoren plan 0.
Labrockar ska förvaras i skåpen när du inte är på lab. Värdesaker bör hållas under uppsikt eller låsas in i skåpen.
Studenten ordnar hänglås själv. Det finns hänglås till försäljning i BMCs reception i B7:1. Vid borttappad nyckel vänd er till receptionen!
1 Juli ska alla skåp vara tömda (se datum som anslås i Skåprummen). Låsta skåp efter 1 Juli töms. Värdesaker lämnas efter 14 dagar till polisen.
Kvarlämnade labrockar lämnas till förbränning av säkerhetskäl.

Kurskanslier

Information om kurser, eventuella scheman, kursansvariga kan fås via kurskanslierna/kursansvariga vid kurssgivande institution. Du kan också kontakta Centrala studentservicen.

För mer information om dina kurser logga in på Studium

Se listan för ämnesövergripande kurskanslier på BMC.

MedFarm Studentservice skylt

Senast uppdaterad: 2022-09-16