Tillträde till Navet

BMC-anställda har tillträde till Navet. Dessutom har vissa institutioner utanför BMCs campus tillträde inlagt på passerkortet. De som har arbetsplats i Navet har tillträde dygnet runt. Efter kl. 17:00 ska kort+personlig PIN-kod användas.

Till trippelrummen (E10:1309, 1308, 1307), måste alltid lånekort kvitteras ut i. Lånekorten kvitteras ut i god tid innan mötet hos samordnare Maria Bäckström, rum E10:1205, tel: 471 41 94, mobil: 072-999 9269.

Huvudentrén C11: Dörrarna är låsta fram till kl. 06:30 vilket innebär att det behövs passerkort + PIN-kod för att komma in. Från 06:30 till 07:30 behöver man hålla upp sitt kort (ingen PIN) och 07:30 öppnas dörrarna. Dörrarna låses 17:00 vilket innebär att besökare måste hålla upp sitt passerkort+ PIN-kod för inträde.

Senast uppdaterad: 2021-05-25