Mötestorget

För allas trevnad        Bokning av mötestorget

Spikning       Catering       Digital infoskärm

Mötestorget ska uppmuntra planerade och oplanerade möten mellan de olika forskningsdisciplinerna inom SciLifeLab. Det används dagligen för fika, lunch, catering och mingel. Att boka Mötestorget innebär att det kan vara andra personer där samtidigt. Mötestorget bokas via lokalbokning@scilifelab.uu.se. Vid event i Navet kan bord reserveras och möblering anpassas efter eventet. Ev. beställning av mat och dryck sköts av bokaren.

Digital infoskärm

Digital infoskärm

Vid större möten och konferenser kan den digitala skärmen på Mötestorget användas för att lägga upp t.ex. program eller schema för eventet. Se mer information: Digitala anslagstavlor

För allas trevnad

För alla aktiviteter i Navet ska ansvarig person se till att Navet lämnas i städat skick. Detta gäller även personalaktiviteter. Det innebär att:

  • plocka undan
  • torka bord
  • dra in stolar under borden/hänga upp stolar
  • ställa tillbaka ev. flyttade möbler.
  • Ev. sopsäckar ska tas till källsorteringen i källaren.

Om det kan behövas extra städ efter ett event ska detta beställas och betalas av bokaren. Extra städ beställs hos lokalvårdsenheten lokalvarden@bmc.uu.se.

Bokning av mötestorget

Mötestorget används av medarbetare som personalyta och träffpunkt för större sällskap. I de fall något utöver det vanliga ska ske, bör detta aviseras till samordnare Maria Bäckström, lokalbokning@scilifelab.uu.se för att undvika oönskade krockar. För aktiviteter i Navet förutsätts att allt sker i linje med gängse regler och riktlinjer för Uppsala universitet.

Se mer information: Ordnings- och säkerhetsregler vid förhyrning av Mötestorget i Navet

Spikning

I Navet finns ett ”spikskåp” för den i SciLifeLabs forskningsmiljö som väljer att spika sin avhandling där.För spikning i Navet har vi valt proceduren att endast spika spiken i brädan, skriva namn och datum med en permanent filtpenna, (gärna smal spets) runt spiken och sätta avhandlingen på hyllan nedanför. Brädan är i ek och hänger på väggen vid matplatsen på bottenplan.

För arrangemang kring spikning – kontakta: lokalbokning@scilifelab.uu.se

Catering

Lunch och fika sköts av mötesbokaren. Kontakta BMCs restaurang Bikupan via e-post: catering.uppsala@hors.se. Enklare fika är tillåtet i mötesrummen men för mat hänvisar vi till Mötestorget.

Det finns kyl- och frysmöjligheter för cateringvaror i köket på plan 1. Vänligen lämna inte fikavagnen inne i mötesrummen, ställ den utanför rummet alternativt på Mötestorget eller gå tillbaka med den till Bikupan. Respektive arrangör/mötesbokare ansvarar för att fika/mat/disk städas undan. För större evenemang finns behållare till sopsäckar i cateringköket.

Senast uppdaterad: 2021-06-29