Trådlös nätverksåtkomst

Eduroam
För studenter och anställda vid Uppsala universitet, samt forskare och besökare från andra universitet och lärosäten.

Användarguider och information. Anslutning till Wifi-nätet eduroam

Trådlöst nätverk UU-Guest
Uppsala universitet har ett trådlöst nätverk (UU-Guest) för besökare.
Kravet är att besökaren har en mobiltelefon till vilken ett användarnamn och lösenord skickas med SMS.
Besökaren ansluter sin enhet till nätet och får då automatiskt upp en självservicesida där ett 24-timmarskonto kan skapas.
Efter 24 timmar kan besökaren skaffa nytt konto på samma sätt.

Användarguide. Anslutning till WiFi-nätet UU-Guest

Trådlöst nätverk UpUnet-S
Kan användas av studenter och anställda vid Uppsala universitet, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), och studentorganisationer.

Användarguide. Anslut till WiFi-nätet UpUnet-S

Städ

Städ, disk och återställande av möblering ska tas om hand av bokaren i samband med evenemanget, då detta inte ingår i de dagliga städrutinerna. Det finns källsortering i låst utrymme i källaren för skräp, burkar och flaskor. Nyckel kvitteras ut innan eventet.

Disk

Matplatserna är ytor som används för representativa ändamål såväl som personalens luncher. Det åligger alla som använder matplatserna på plan 1 och 3 att ställa disk på avsedd plats och torka rent efter sig. Kaffekoppar ställs i diskmaskinerna och övrig disk i diskvagnen. Disk efter event ingår inte i den normala driften av Navet.

  • Vi hjälps åt genom att stänga luckan på diskmaskinen på kvällarna så att det tidsinställda programmet kan köras.
  • Vi hjälps åt att, vid behov, starta en diskning och plocka upp i skåpet.

Kaffe/thé i Navet

Kaffebönorna är Krav- och rättvisemärkta och mjölken i maskinen är 100 % mjölkpulver utan tillsatser.
Kostnaden för kaffeförbrukning fördelas via BMC centralt till alla institutioner/motsvarande enligt uträknade nyckeltal.

Post, paket och gods till Scilifelab

Gods till SciLifeLab ska märkas tydligt med mottagarens namn och institution.

För post till SciLifeLab i Uppsala är adressen:

SciLifeLab (+ namn/institution)
Box 3037
750 03 UPPSALA

Leveransadress för gods och paket:
SciLifeLab (+ namn/institution)
BMC Godsmottagning
Husargatan 3
752 37 UPPSALA

Senast uppdaterad: 2021-08-16