Mötestorget - mötesplats för många

Mötestorget ska uppmuntra planerade och oplanerade möten mellan de olika forskningsdisciplinerna inom SciLifeLab. Det används dagligen för fika, lunch, catering och mingel. Att boka Mötestorget innebär att det kan vara andra personer där samtidigt. Mötestorget bokas via lokalbokning@scilifelab.uu.se. Vid event i Navet kan bord reserveras och möblering anpassas efter eventet. Ev. beställning av mat och dryck sköts av bokaren.

Digital infoskärm

Vid större möten och konferenser kan den digitala skärmen på Mötestorget användas för att lägga upp t.ex. program eller schema för eventet. Se mer information: Digitala anslagstavlor, SciLifeLab

För allas trevnad

För alla aktiviteter i Navet ska ansvarig person se till att Navet lämnas i städat skick. Detta gäller även personalaktiviteter. Det innebär att:

  • plocka undan
  • torka bord
  • dra in stolar under borden/hänga upp stolar
  • ställa tillbaka ev. flyttade möbler.
  • Ev. sopsäckar ska tas till källsorteringen i källaren.

Om det kan behövas extra städ efter ett event ska detta beställas och betalas av bokaren. Extra städ beställs hos lokalvårdsenheten lokalvarden@bmc.uu.se.

Mötestorget används av medarbetare som personalyta och träffpunkt för större sällskap. I de fall något utöver det vanliga ska ske, bör detta aviseras till samordnare Maria Bäckström, lokalbokning@scilifelab.uu.se för att undvika oönskade krockar. För aktiviteter i Navet förutsätts att allt sker i linje med gängse regler och riktlinjer för Uppsala universitet.

Se mer information: Ordnings- och säkerhetsregler vid förhyrning av Mötestorget i Navet