Videokonferens

Videokonferens bokas genom att lokalen (E10:2309 eller E10:3309) bokas i TimeEdit som en vanlig möteslokal. Lokalhyran för dessa rum är högre än övriga mötesrum oavsett om videokonferensen nyttjas eller ej.

SciLifeLab har ingen tekniker i ”stand-by” för assistans med videokonferens. Det åligger bokaren att själv informera sig om tekniken. Notera att det före videokonferenssamtal är av vikt att kontrollera att tekniken hos sin samtalspart är kompatibel med utrustningen i mötesrummet. Om en teknisk genomgång behövs skall det varskos till lokalbokning@scilifelab.uu.se senast 10 arbetsdagar innan konferensen så vi kan komma överens om ett tillfälle för teknisk genomgång. SciLifeLab har utrustningen Cisco TelePresence SX20.

För att ringa in till Videokonferensen på plan 2 (E10:2309) används SIP adressen:
SciLifeLab-Ua-Plan2@video.kth.se

För att ringa in till Videokonferensen på plan 3 (E10:3309) används SIP adressen:
SciLifeLab-Ua-Plan3@video.kth.se