Utrustning i mötesrummen

Alla rum är utrustade med Wi-Fi, fast nätverksanslutning, whiteboard/blackboard, dataprojektor/LED-skärm och anknytning för telefonkonferenser.

I E10:2309 och E10:3309 finns dessutom videokonferensutrustning. Det finns också möjlighet att boka dokumentkamera och utrustning för telefonkonferens via lokalbokning@scilifelab.uu.se. Vänligen meddela i god tid innan mötet att kompletterande utrustning behövs.