Förteckning över bokningsbara mötesrum

Alla mötesrum i Navet är utrustade med Wi-Fi, nätverksanslutning, whiteboard eller blackboard, dataprojektor, LED-display och telefonkonferenssystem

(E10:1307-E10:1309 kan bokas som en stor lokal för ca 92 personer eller som tre separata rum)

Bokningsbara mötesrum i Navet