Att boka mötesrum

Mötesrummen kan bokas av alla anställda vid Uppsala universitet via TimeEdit, utom trippelrummen på plan 1, (E10:1307, E10:1308 och E10:1309) som bokas via lokalbokning@scilifelab.uu.se. För frågor om TimeEdit hänvisas till adm.schemastod@uadm.uu.se.

Bokning via TimeEdit (för UU-anställda)

Öppna: http://www.uu.se/goto/bokarum

Logga in via CAS. (Använd ditt UU-id och lösenord). Där finns även en lathund hur du bokar lokaler via TimeEdit.

Debitering av mötesrum sköts via TimeEdit. TimeEdit fakturerar institution/motsvarande för varje påbörjad heltimme (T ex. blir 12:30-13:30 två timmar).

Bokning för dig som inte är UU-anställd

Skicka förfrågan om lokalbokning till lokalbokning@scilifelab.uu.se.

Tillträde till Navet – lånekort

De som inte har tillträde till Navet behöver kvittera ut ett lånekort hos samordnare Maria Bäckström, rum E10:1205, tel: 471 4194, mobil: 070-999 9269. Se Tillträde till Navet.

OBS! Till trippelrummen på plan 1 behövs alltid ett lånekort för att komma in.