Mötesrum i Navet

Rutiner för bokning av mötesrum         Utrustning i mötesrummen

Videokonferens        Trippelrummet

Mötesrummen i Navet tillhandahålls för möten på forskarnivå, inte för grundutbildningaktiviteter, där vi hänvisar till övriga BMC lokaler vilka bokas via lokalbokningen@bmc.uu.se.

Bokare är skyldiga att uppfylla de regler som finns anslagna på dörren, i annat fall sker debitering av extra städ. Notera att det är inte tillåtet med annat än fika i mötesrummen. För förtäring av mat hänvisas till Mötestorget eller Restaurang Bikupan.

Reglerna innebär att

  • Lämna rummet i gott skick, inklusive ta hand om ev. catering artiklar.
  • Torka bordet med en fuktig trasa om det behövs.
  • Lägga allt skräp i skräpkorgen.
  • Skjuta in stolarna intill bordet eller allra helst, häng upp armstödet på bordet.
  • Sudda skrivtavlor.
  • Stänga av teknik och ljus.

Rutiner för bokning av mötesrum

Mötesrummen kan bokas av alla anställda vid Uppsala universitet via TimeEdit, utom trippelrummen på plan 1, (E10:1307, E10:1308 och E10:1309) som bokas via lokalbokning@scilifelab.uu.se. För frågor om TimeEdit hänvisas till adm.schemastod@uadm.uu.se.

Bokning via TimeEdit (för UU-anställda)

Öppna: http://www.uu.se/goto/bokarum

Logga in via CAS. (Använd ditt UU-id och lösenord). Där finns även en lathund hur du bokar lokaler via TimeEdit.

Debitering av mötesrum sköts via TimeEdit. TimeEdit fakturerar institution/motsvarande för varje påbörjad heltimme (T ex. blir 12:30-13:30 två timmar).

Bokning för dig som inte är UU-anställd

Skicka förfrågan om lokalbokning till lokalbokning@scilifelab.uu.se.

Tillträde till Navet – lånekort

De som inte har tillträde till Navet behöver kvittera ut ett lånekort hos samordnare Maria Bäckström, rum E10:1205, tel: 471 4194, mobil: 070-999 9269. Se Tillträde till Navet.

OBS! Till trippelrummen på plan 1 behövs alltid ett lånekort för att komma in.

Utrustning i mötesrummen

Alla rum är utrustade med Wi-Fi, fast nätverksanslutning, whiteboard/blackboard, dataprojektor/LED-skärm och anknytning för telefonkonferenser.

I E10:4308 finns det en interaktiv skärm samt ett system för digitala möten (E-meeting)

I E10:2309 och E10:3309 finns dessutom videokonferensutrustning. Det finns också möjlighet att boka dokumentkamera och utrustning för telefonkonferens via lokalbokning@scilifelab.uu.se. Vänligen meddela i god tid innan mötet att kompletterande utrustning behövs.

E10:3102 (se bild) är ett Brainstormingrum för kreativa möten.
Förutom utrustningen ovan, finns även tillgång till material för ökad kreativitet.

Ståbord med 4 st höga pallar.

Videokonferens

Videokonferens bokas genom att lokalen (E10:2309 eller E10:3309) bokas i TimeEdit som en vanlig möteslokal. Lokalhyran för dessa rum är högre än övriga mötesrum oavsett om videokonferensen nyttjas eller ej.

SciLifeLab har ingen tekniker i ”stand-by” för assistans med videokonferens. Det åligger bokaren att själv informera sig om tekniken. Notera att det före videokonferenssamtal är av vikt att kontrollera att tekniken hos sin samtalspart är kompatibel med utrustningen i mötesrummet. Om en teknisk genomgång behövs skall det varskos till lokalbokning@scilifelab.uu.se senast 10 arbetsdagar innan konferensen så vi kan komma överens om ett tillfälle för teknisk genomgång. SciLifeLab har utrustningen Cisco TelePresence SX20.

För att ringa in till Videokonferensen på plan 2 (E10:2309) används SIP adressen:
SciLifeLab-Ua-Plan2@video.kth.se

För att ringa in till Videokonferensen på plan 3 (E10:3309) används SIP adressen:
SciLifeLab-Ua-Plan3@video.kth.se

Trippelrummet

Trippelrummet består av tre separata rum med ljudisolerad skiljevägg mellan rummen, vilka kan användas separat, eller tillsammans (för ritningar över möjlig användning och möblering, se: Information och villkor vid förhyrning av Trippelrummet i Navet.

Kort om möblering i Trippelrummet

E10:1307 rymmer 16p, E10:1308 20p. och E10:1309 24 personer. Rummet går att öppna upp till helsal och möbleras till Biosittning eller Skolsittning. Vid biosittning helsal ryms 92p. och vid skolsittning helsal 48 p. Om rummet ska möbleras på annat sätt än standardmöbleringen (som tre separata rum) måste detta uppges initialt vid bokningen. Rummet behöver bokas två timmar innan mötet för själva möbleringen och två timmar efter mötet för återställning till standard. Möblering utförs av SciLifeLab vardagar kl. 8:00-10:00 och 14:30-16:30.

Tillträde för besökare till trippelrummet

Till trippelrummet behövs alltid ett lånekort. Se Tillträde till Navet. När dörren stängts kan inte besökare komma in. Om ni väntar eftersläntrare behöver någon bevaka dörren alternativt hålla en av dörrarna på glänt. Lämna aldrig värdesaker i mötesrummen. Det finns besöksskåp med nyckel på bottenplan. 

Se mer information: Förhyrning av Trippelrummet

Senast uppdaterad: 2022-05-06