SciLifeLab på BMC

Science for Life Laboratory (SciLifeLab) är ett nationellt centrum som utvecklar, använder och  ger tillgång till avancerad teknik för molekylär biovetenskap med fokus på hälsa och miljö. SciLifeLab är en nationell resurs och ett samarbete mellan fyra lärosäten: Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholms universitet och Uppsala universitet

För mer information om verksamheten vid SciLifeLab hänvisas till www.scilifelab.se

Den nationella mötesplatsen Navet

SciLifeLabs mötesplats Navet färdigställdes i januari 2014 och syftar till att skapa en  stimulerande och kreativ miljö där forskare inom SciLifeLabs forskningsmiljö kan mötas. Navet inbjuder till tvärdisciplinära möten och bidrar till att länka samman forskare från olika fält till en gemenskap.

Byggnaden, som tillkommit på en av BMCs innergårdar, har ett helt annat anslag än övriga BMCs mer strikta struktur. Byggnadens mjuka linjer och glasväggar öppnar upp och ger insyn mellan de olika kontorsutrymmena och skapar en transparent och öppen miljö. Navet präglas av ett stort Mötestorg som uppmuntrar både planerade och spontana möten mellan de olika forskningsdisciplinerna inom SciLifeLab. Det finns 13 bokningsbara mötesrum och gästrum för tillfälliga besökare.

Navet ingår i campus BMC och använder sig av de rutiner för t.ex. passage, lås och larm som gäller på BMC.                                                                                                   

Senast uppdaterad: 2022-05-24