Pär Andersson Målningar, 1983

Pär Andersson (f 1926) är målare i en klassicistisk tradition som arbetat i en folklig dekorativ målarkonst, med en koloristisk lätthet och känsla för ljusets valörer.
För den långa förbindelsegång i BMC, den s k ”A.-linjen”, har Pär Andersson målat tio växtgirlander med olika bladverk, bär, druvor och frukter. Växtgirlanderna är målade parvis och löper likt valvbågar: nertill finns målade korgar och krukor, varur den frodiga växtligheterna klättrar längs väggarna upp i taket.
Målningar bildar en rytmisk andning genom det långa stråket och de varma, klara färgerna skapar intimitet och orientering i byggnaden. Pär Andersson arbetar ofta med att på detta sätt föra in sina målningar av prunkande lövverk och grönska i ofta oväntade kontraster till den moderna tidens arkitektoniska miljöer.
Till dessa väggmålningar hör sexton målningar, som efter en renovering av BMC 1998-2003 erhållit ny placering i förbindelsegången.

Pär Andersson fick 1986 ett konstnärligt tilläggsuppdrag i BMC. I trapphall C11 har han här skapat reliefer och målningar på runda väggfält. Motiven är bl a koltrastar som prasslar i löv och sjunger. De är stiliserade i form och färg, skapade på ett lekfullt och humoristiskt sätt.

Text: Patrik Förberg 2004

Senast uppdaterad: 2021-04-29