Bror Marklund ”DNA-molekyl”, bronsskulptur 1977

Bror Marklunds (1907-1977) monumentala skulptur ”DNA-molekyl” utfördes på uppdrag av Statens konstråd till Uppsala Universitets 500års-jubileum 1977. Skulpturen är nu inrymd på en gårdsbildning, men var ursprungligen synlig från långt håll, placerad vid BMCs norra entré.
Ur en uppsprucken, blombladsliknade cellform sträcker sig den tretton meter höga spiralformen, gjord i brons med förnicklade delar. Under sommarhalvåret fungerar den även som fontän och i dess nedre del strilar en ridå av fallande droppar.
I denna skulptur ställs det mjuka, varma mot det trasiga, expressiva som så ofta i Bror Marklunds arbeten. Kring DNA-molekylen finns sfäriska klot och välvda, kvadratiska plattor som ” växer” ut ur spiralformen.
Tyvärr kunde konstnären på grund av sjukdom inte själv arbeta med verket i slutskedet. Skulpturen blev den största Bror Marklund utförde. Det blev en värdig avlutning på en serie skulpturer, som kännetecknas av att allvarligt tala om människans situation i världen. ”DNA-molekyl” kan ses som en symbol för värnandet om vårt liv och vår arvsmassa.

Text: Patrik Förberg 2004

Senast uppdaterad: 2021-04-29