Konst på BMC

Ett antal mindre lösa konstverk har köpts in av Statens Konstråd och finns utplacerade i BMCs lokaler. Dessutom har tre större projekt genomförts i samband med jubileum och färdigställandet av nya lokaler.

Förutom den konst som tillkommit på uppdrag av Statens Konstråd så finns i restaurangen en målning samt en designad kakeluppsättning av konsnären Göran Gidenstam.

I The Svedbergsalen hänger en akryl av Jacques Deshaies, inköpt av Uppsala Universitet 2003.

Senast uppdaterad: 2023-08-10