2018 Ulf Landegren, Institutionen för genetik och patologi

Ulf LandegrenUlf Landegren genomgick sin läkarutbildning och doktorerade sedan på BMC i Uppsala, vid dåvarande institutionen för Immunologi vid Uppsala universitet. Efter disputationen 1984 tillbringade han 5 år som postdoc i Leroy Hood’s laboratorium vid Caltech i Los Angeles, och insåg där den stora betydelsen av biomedicinsk metodutveckling.

Vid återkomsten till Uppsala arbetade Ulf på institutionen för medicinsk genetik, först på BMC och sedan på Rudbecklaboratoriet efter namnbytet till det som idag är institutionen för immunologi, genetik och patologi. Ulf blev professor i molekylär medicin 1996 och han är nu åter verksam på BMC i anslutning till SciLifeLab som han var med och etablerade.

Ulfs forskning följer en stark tradition i Uppsala genom att vara inriktad på att utveckla och sen tillämpa avancerade metoder att studera DNA, RNA, proteiner och celler genom tekniker såsom padlock prober och proximitetsligering med flera.

Ulf är medlem i KVA, EMBO och Kungliga Vetenskapssocieteten och svensk representant i European Academies Science Advisory Counci och han är ställföreträdande prefekt vid sin heminstitution, samt senior visiting scientist vid Riken, Yokohama samt Fellow of School of Engineering vid Tokyo University. Därutöver sitter han i styrelsen för MISTRA och för tre företag som spunnits ut från hans lab, och han ingår i ett antal vetenskapliga råd.

Han har publicerat 230 vetenskapliga arbeten och är uppfinnare till 44 patent. Ett tiotal företag med totalt ungefär 200 anställda har sitt ursprung i hans laboratorium, och 15 ledande internationella biotech eller diagnostikföretag har licensierat tekniker från hans laboratorium.

Senast uppdaterad: 2021-04-29