2017 Göran Akusjärvi, Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

Göran Akusjärvi, professor i mikrobiologi vid institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi. Akusjärvi disputerade 1979 vid institutionen för mikrobiologi, BMC för att därefter spendera två år som postdoc vid Harvard University innan han återvände till Uppsala och BMC. År 1987 utsågs han till professor vid institutionen mikrobiell genetik, Karolinska Institutet. Sedan 1995 är han tillbaka vid BMC. Han har på ett mycket lyckosamt sätt under sin forskningskarriär använt adenovirus som ett modellsystem för att undersöka och karakterisera basala cellfunktioner. Ett viktigt område har varit att studera hur RNA-splitsning går till och regleras. Spännande samarbeten med forskare på BMC såväl som internationellt har öppnat nya fält. Dagens forskning innefattar allt ifrån studier av funktion av virala mikro-RNA till utveckling av nya strategier för att bota virusinfektioner. Han har dessutom som prefekt vid institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi i olika sammanhang bidragit på ett konstruktivt sätt till utvecklingen av BMC

Senast uppdaterad: 2021-04-29