2015 Siv Andersson, Institutionen för cell- och molekylärbiologi

Siv Andersson

Siv Andersson är en av de svenska pionjärerna inom genomforskning med fokus på mikroorganismer. I Karl Johan Öbrinks anda har hon bidragit till och drivit utvecklingen av forskning, undervisning och infrastruktur inom området bioinformatik, som är gränsytan mellan biologi, medicin, matematik och datalogi. År 1999 fick Uppsala universitet medel från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse för att etablera ett centrum för bioinformatik och Siv Andersson blev utsedd till dess föreståndare under de första åren. Drygt tio år senare, år 2012, fick Gunnar von Heijne och Siv Andersson ett nytt anslag från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse för bildandet av Wallenberg Advanced Bioinformatics Infrastructure. Siv Andersson är också ordförande för styrelsen för den nationella bioinformatiska infrastrukturen inom livsvetenskaperna som stöds av Vetenskapsrådet. Båda satsningarna samverkar inom ramen för den av regeringen finansierade satsningen på storskaliga teknologier för biomedicinsk forskning vid SciLifeLab, vilken i Uppsala förlagts till BMC.

Siv Andersson disputerade 1990 vid den dåvarande institutionen för molekylärbiologi på BMC och blev professor i molekylär evolution vid Uppsala universitet år 2000. Mellan åren 2000-2010 var Siv Andersson verksam vid Evolutionsbiologiskt Centrum i Uppsala. Hon återvände till BMC år 2011 för att bidra till forskningsmiljön vid SciLifeLab i Uppsala. Siv Andersson har varit vetenskaplig ledare för en mängd studier av mikroorganismers arvsmassor och hennes forskningsverksamhet har bidragit till en ökad förståelse av intracellulära bakteriers anpassningar till djur och människor. Genom att jämföra virulenta arter med deras närmaste släktingar som inte är virulenta har man kunnat följa de evolutionära processer som leder till utvecklingen av mänskliga patogener. Siv Andersson har blivit utsedd till Wallenberg Scholar och fått ett flertal priser och utmärkelser för sitt arbete, bland annat Letterstedtska priset för maktpåliggande undersökningar och Göran Gustafssonpriset från Kungliga Vetenskapsakademien samt Minnesmedaljen i guld från Kungliga fysiografiska sällskapet i Lund.

Senast uppdaterad: 2023-08-10