2014 Per Artursson, Institutionen för farmaci

Karl Johan Öbrink-föreläsaren prisutdelning
Per Artursson och BMCs
föreståndare
Leif Kirsebom

Professor Per Artursson innehar sedan 1992 en professur i läkemedelsformulering vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci vid Uppsala Universitet. Hans forskning har sedan sena 1980-talet varit starkt fokuserad på att förstå hur upptag av läkemedel sker i tarmen. Målet har bland annat varit att kunna beskriva vad som styr läkemedelsabsorption utifrån ett molekylärt och cellulärt perspektiv. Med denna kunskap har både experimentella och teoretiskt modeller utvecklats som har haft ett mycket stort genomslag inom farmaceutisk forskning. Dessa modeller har också tagits upp av läkemedelsindustrin och används idag rutinmässigt i tidig läkemedelsutveckling för att prediktera upptag av läkemedel. Per Arturssons forskning har också haft stor betydelse för att förstå fördelningen och funktionen av viktiga läkemedelstransporterande proteiner i människokroppen.

År 2004 grundade Per Artursson en ny enhet vid institutionen för farmaci, som är helt inriktad på farmaceutisk screening och informatik. Under hans ledning har denna enhet nu utvecklats till en nationell plattform ”Uppsala University Drug Optimization and Pharmaceutical Profiling Facility” (UDOPP) för läkemedelsoptimering och farmaceutisk profilering.  Syftet med denna plattform är att i samarbete med svenska akademiska forskargrupper genomföra farmaceutisk profilering in silico och in vitro av aktiva substanser som har identifierats i olika screeningsprogram. Inom plattformen används flera av de metoder Per Artursson utvecklat.

Per Arturssons forskning är multidisciplinär och kombinerar bland annat cell- och molekylärbiologi, biofarmaci, farmaci, fysikalisk kemi och beräkningskemi. Hans upptäckter har varit och kommer att förbli av stor betydelse för tidig läkemedelsutveckling under en lång tid framöver.

Senast uppdaterad: 2023-08-10