2013 Kerstin Lindblad-Toh, Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

Kerstin Lindblad-TohAtt samarbeta över gängse gränser är något som präglar Karl Johan Öbrinks anda och det är något som i högsta grad gäller Kerstin Lindblad-Tohs forskning och övriga verksamhet. Kerstin disputerade 1998 vid KI på en avhandling som handlade om trinukleotids-repetitionssjukdomar. Hon var sedan postdoc vid Whitehead Institute / MIT Center for genome Research som nu är en del av Broad Institute. Här arbetade hon bl a med att utveckla nya genotypningsmetoder och med genetiska associationsstudier. Till Uppsala och IMBIM kom Kerstin 2007, först som gästprofessor och sedan som professor vid institutionen. År 2009 fick Uppsala universitet pengar från regeringen för att etablera SciLifeLab-Uppsala där stor-skaliga teknologier för biomedicinsk forskning ska utvecklas och tillämpas och framförallt göras tillgängliga för svenska forskare. Kerstin Lindblad-Toh blev utsedd till föreståndare. Förutom detta uppdrag är hon också vetenskaplig ledare för flera genomprojekt vid Broad Institute i Boston, USA. I Uppsala använder Kerstin hunden för att öka kunskapen om våra vanligaste folksjukdomar, där vissa raser har större risk än andra att drabbas av specifika sjukdomar. Genom att jämföra regioner i arvsmassan som skiljer sig mellan friska och sjuka hundar kan man identifiera sjukdomsgener. Mycket av arbetet drivs tillsammans med internationella samarbetspartners, men SLU är här en viktig partner. Kerstin Lindblad-Toh har blivit utsedd till Wallenberg scholar och har fått många priser och utmärkelser, bl a European Young Investigator Award (EURYI), Fernströms Svenska pris och Göran Gustafssons pris. I dag är hon vår Karl Johan Öbrink föreläsare.

Senast uppdaterad: 2023-08-10