2012 Ted Ebendal, Institutionen för neurovetenskap

Ted EbendalProfessor Ted Ebendal tillträdde professuren i miljömedicinsk utvecklingsbiologi vid medicinska fakulteten 1987 och har alltsedan dess varit verksam vid BMC. Under denna tid har han, förutom att han bedrivit högklassig forskning, medverkat och drivit ett flertal verksamheter med anknytning till BMCs verksamhetsområden och därigenom aktivt bidragit till utveckling av såväl forskning som utbildning vid BMC. Han bedriver en aktiv forskningsverksamhet inom vetenskapsområdet Medicin & Farmaci och har över 300 publikationer inom neurovetenskap, speciellt utvecklingsbiologi, och han har varit handledare för ett flertal doktorander. Ted Ebendal började sin bana med forskning om tillväxtfaktorer men fokus idag ligger på neuroinflammation efter traumatisk hjärnskada och han ingår i neurotraumakonsortiet Uppsala Brain Injury Center (UBIC). Han har innehaft många uppdrag inom och utanför vetenskapsområdet, exempelvis har han varit prodekan vid medicinska fakulteten och han är verksam inom Hjärnfonden, Vetenskapsrådet och Kungliga Vetenskapsakademin. Ted Ebendal visar alltid stort intresse för BMC och är ledamot i intendenturstyrelsen. Han har gjort betydelsefulla insatser inom försöksdjursverksamheten och är ordförande i SUUF. Han har utvecklat och bedrivit kurser vid BMC såsom sommarforskarskola och olika forskarutbildningskurser. Handlingskraft och lojalitet utmärker hans arbete i samband med olika uppdrag.

Senast uppdaterad: 2023-08-10