2011 Göran Magnusson, Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

Framgångsrika universitet är beroende av personer med bred kompetens och förankring i universitetens alla verksamhetsområden. Göran Magnusson är en av dessa som med handlingskraft bidragit till och drivit universitetets utveckling av forskning, undervisning, infrastruktur och organisation med ett starkt och tydligt engagemang.

Göran Magnusson anställdes som professor vid institutionen för medicinsk virologi 1984. Detta innebar en förstärkning av universitetets molekylärvirologiska forskning och en samverkan över institutionsgränserna, vilket senare skulle stadfästas i institutionssammanslagningar och en fysisk koncentration av den prekliniska virologiska forskningen till IMBIM. Göran Magnussons ämnesområde rör framförallt polyomavirus och med sin kliniska kunskap har han representerat länken till medicinska frågeställningar både inom molekylärvirologernas forskning och deras del i de medicinska utbildningarna.

1997 fick Göran Magnusson uppdraget som föreståndare för BMC. Detta innebar flera års kraftfullt engagemang för att driva BMC:s förnyelse, både för att möjliggöra för kemiinstitutioner att flytta hit, men även för ett intensivt och lyckosamt arbete med att förbättra forsknings- och undervisningsmiljöer och institutionernas möjligheter till samverkan – i sann Karl Johan Öbrink anda. Detta arbete har nått nya dimensioner i och med att forskningsmiljön för SciLife till en stor del fysiskt kommer att lokaliseras vid BMC. Här är Göran en av nyckelpersonerna i arbetet med att få alla inblandande att enas för att nå ett för Uppsala universitet gemensamt mål och ytterligare markera BMC på kartan.

Med sin breda erfarenhet av forskning, forskningsfinansiering och universitetsledning, bl a som prefekt, dekan, konsistorieledamot och ordförande i styrelsen för SSMF, så har GM såväl kunskap och erfarenhet som legitimitet att driva universitetets utveckling. Vi har sett många mycket goda resultat av hans strategiska målmedvetenhet och räknar med att se ytterligare några inom kort.

Senast uppdaterad: 2023-08-10