2010 Jonas Bergquist, Institutionen för biokemi och organisk kemi

Jonas Bergquist forskar och verkar i Karl Johan Öbrink anda. Med bakgrund i klinisk neurovetenskap vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg och ett uttalat intresse för användning och utveckling av modern analysmetodik särskild inom masspektrometri, har han dedikerat sin forskning åt nutidens stora utmaning i en åldrande befolkning - neurodegenerativa 
sjukdomar. Sedan han 1999 kom till Uppsala och BMC som forskarassistent driver han tillsammans med sina doktorander ett mycket framgångsrikt arbete med att identifiera sjukdomsmarkörer och att kartlägga mönster och förändringar vid till exempel Parkinsons och Alzheimers sjukdom eller multipel skleros. Jonas är en mycket uppskattad talare och föreläsare inte bara inom BMC utan även utanför huset, och bidrar på detta vis med att sprida kunskap och intresse för forskning såväl hos studenterna som i samhället i allmänhet. Jonas är även en framgångsrik nätverksbyggare både inom akademin och näringslivet med viktiga svenska och internationella bioteknologi- och läkemedelsföretag som samarbetspartners. Med sitt brinnande intresse för utveckling av medicinsk forskning är han även en av de drivande krafterna bakom Uppsala Berzelii Teknologi Center för Neurodiagnostik, ett nätverk bestående av fem forskningsgrupper vid Uppsala universitet samt ett antal läkemedelsföretag. Detta nätverk har fått långsiktigt stöd från Vinnova/VR.

Senast uppdaterad: 2023-08-10