2009 Bengt Mannervik, Institutionen för biokemi och organisk kemi

Bengt MannervikBengt Mannervik erhöll Karin och Herbert Jakobssons professur i biokemi 1988 och flyttade från institutionen för biokemi vid Stockholms universitet till BMC och Uppsala universitet.

Bengt har under sin karriär gjort flera viktiga bidrag inom biokemisk forskning. Ett av hans huvudområden är molekylär toxikologi, framförallt rörande biokemiska mekanismer som skyddar mot toxiska och mutagena substanser. Bengt är känd som en kunnig enzymolog och har ett internationellt gott rykte inom forskningsområdet om glutationrelaterade avgiftningssystem, såsom glutationtransferas, glyoxylas och glutationreduktasenzymer.

Under senare år har Bengt intresserat sig för molekylär evolution av proteiner i allmänhet och enzymer i synnerhet. Med glutationtransferassuperfamiljen som ett modellsystem har han bidragit starkt till utvecklingen av detta område.

Bengt har dessutom varit en drivande kraft när det gäller samverkan och spridning av forskningsresultat vid BMC. Han odlar framgångsrikt samarbeten med olika forskningsgrupper och visar stor initiativkraft och brinnande engagemang och för att organisera vetenskapliga möten.

Senast uppdaterad: 2023-08-10