2004 Ulf Lindahl, Inst f medicinsk biokemi och mikrobiologi

Ulf LindahlUlf Lindahl har under nära 40 år studerat struktur, funktion och biosyntes av polysackariderna heparin och heparansulfat, negativt laddade, sulfaterade polysackarider med viktiga fysiologiska funktioner. Utan heparansulfat kan fosterutveckling inte ske och polysackariden har bl a visat sig modulera aktiviteten av både tillväxtfaktorer, enzymer och proteasinhibitorer. Heparin, en högsulfaterad variant av polysackariden, har länge använts kliniskt för att förhindra blodkoagulation. Ulf Lindahls studier av de molekylära mekanismerna bakom heparinets antikoagulationsaktivitet var banbrytande. Hans arbete har också bidragit till utvecklandet av fragmin, en lågmolekylär variant av heparin som bland annat används vid akut risk för blodpropp och vid profylaktisk långtidsbehandling. Ulf Lindahls forskningsinsats har med stor genomslagskraft visat på biokemins betydelse för medicinsk forskning och utveckling.

Senast uppdaterad: 2023-08-10