2003 Jarl Wikberg, Inst f farmaceutisk biovetenskap

Jarl WikbergJarl Wikberg personifierar den vision om samarbete över institutions- och fakultetsgränser som inspirerade Karl Johan Öbrink till att skapa BMC. Wikberg är en osedvanligt produktiv forskare vars verksamhet spänner över ett område som sträcker sig alltifrån kemi till farmakologi och medicin.
Wikberg har gjort banbrytande insatser vad det gäller molekylär och farmakologisk karakteriseringen av melanocortinreceptorer och deras ligander. Wikbergs forskargrupp har också myntat begreppet proteo-kemometri som nu vunnit allmän acceptans. Genom sin fysikalisk kemiska kunskap har Wikberg infört en statistisk viktning av aminosyrornas kemiska karaktär i sina förutskickelser om peptidkedjors veckning till strukturer med avsedd receptorbindning. Hans publicerade arbeten är flitigt citerade, och forskningsresultatens praktiska betydelse har lett till grundandet av bioteknikföretaget Melacure.

Senast uppdaterad: 2023-08-10