Karl Johan Öbrinkföreläsning

The Svedberg salen

En Karl Johan Öbrink-föreläsare utses årligen, av en för ändamålet av BMC-nämnden utsedd kommitté, ur gruppen BMC-anknutna forskare.

Priset skall ges en nu aktiv forskare vars verksamhet präglas av Karl Johan Öbrinks anda, dvs där samarbete över gängse gränser tydligt framgår, men där forskarens särart och engagemang för det egna fältet också symboliserar Karl-Johan Öbrinks vision om en ”Integrerad integritet”.

Forskningsfältet skall inrymmas inom biovetenskaperna och priset kan ges för såväl lång och högklassig forskning som en nyligen uppmärksammad upptäckt. Priset är symboliskt och föreläsningen hålls vanligtvis i november.

Tidigare pristagare

2019 Lena Kjellén, Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

2018 Ulf Landegren, Institutionen för genetik och patologi

2017 Göran Akusjärvi, Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

2016 Dan Larhammar, Institutionen för neurovetenskap

2015 Siv Andersson, Institutionen för cell- och molekylärbiologi

2014 Per Artursson, Institutionen för farmaci

2013 Kerstin Lindblad-Toh, Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

2012 Ted Ebendal, Institutionen för neurovetenskap

2011 Göran Magnusson, Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

2010 Jonas Bergquist, Institutionen för fysikalisk och analytisk kemi 

2009 Bengt Mannervik, Institutionen för biokemi och organisk kemi

2008 Inger Andersson, Inst f molekylärbiologi (SLU)

2007 Fred Nyberg, Inst f farmaceutisk biovetenskap

2006 Carl-Henrik Heldin, Ludwiginstitutet för cancerforskning

2005 Leif Andersson, Inst f medicinsk biokemi och mikrobiologi,
Inst f husdjursgenetik, SLU

2004 Ulf Lindahl, Inst f medicinsk biokemi och mikrobiologi

2003 Jarl Wikberg, Inst f farmaceutisk biovetenskap

2002 Måns Ehrenberg, Inst f cell- och molekylärbiologi

2000 Lena Holm, Inst f fysiologi (numera Medicinsk cellbiologi)

Senast uppdaterad: 2023-06-12