BMC då och nu

BMC började byggas i slutet av 1960-talet och var färdigt 1985. Vid tillkomsten utfördes ett pionjärarbete för att skapa byggnader med unika möjligheter till verksamhetsanpassning och fortlöpande ombyggnad av laboratorierna. Hela den ursprungliga byggnaden anpassades för laboratorier utformade av brukarna. BMC ritades av arkitekten Paul Hedqvist, som är känd för många funktionalistiska byggnader i Sverige. Tillsammans med professor Karl Johan Öbrink utformades den flexibla laboratorieinredningen, som blivit förebild för senare uppförda laboratorier i Sverige och utomlands.


År 1998 påbörjades en om och tillbyggnad av BMC. Avsikten var dels att bereda plats för inflyttande kemiska institutioner från den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, dels att ge nybildade storinstitutioner inom de olika fakulteterna sammanhållna och nyrenoverade lokaler. Genom omflyttningarna kan lokalytorna utnyttjas bättre och i samband med ombyggnaden förbättras bl.a. skyddsventilationen. En ny byggnad för bibliotek, mediatek och restaurang har uppförts. Dessutom har en ny, genom BMCs hela längd löpande korridor, tillkommit i C-linjens plan 3. Till denna ansluter nya lärosalar, kontor och pausutrymmen. Nybyggnaderna är ritade av arkitekt Mats Edblom och hans medarbetare vid Ahlgren Edblom Arkitekter, Stockholm.

Nästa större om- och tillbyggnad skedde 2014 för att bereda plats för Uppsalanoden av SciLifeLab. Syftet var att skapa en stimulerande och kreativ miljö där forskare inom SciLifeLabs forskningsmiljö kan mötas. Navet inbjuder till tvärdisciplinära möten och bidrar till att länka samman forskare från olika fält till en gemenskap.

Byggnaden, som tillkommit på en av BMCs innergårdar, har ett helt annat anslag än övriga BMCs mer strikta struktur. Byggnadens mjuka linjer och glasväggar öppnar upp och ger insyn mellan de olika kontorsutrymmena och skapar en transparent och öppen miljö. Navet präglas av ett stort Mötestorg som uppmuntrar både planerade och spontana möten mellan de olika forskningsdisciplinerna inom SciLifeLab. Det finns 13 bokningsbara mötesrum och gästrum för tillfälliga besökare.

Senast uppdaterad: 2023-08-10