Om Biomedicinskt Centrum

BMC i mjukt ljus

Biomedicinskt centrum har cirka 1.500 anställda, 4.500 studenter och är beläget på gångavstånd från Akademiska sjukhuset. Intendenturområdet är ett stort campus med huvudsaklig inriktning mot utbildning och forskning inom medicin och farmaci men omfattar även teknik och naturvetenskap samt humaniora och samhällsvetenskap. 

Vid BMC bedrivs bland annat forskning och grundutbildning inom biologi, farmaci, kemi, medicin och kostvetenskap. Här utbildas bland annat blivande apotekare, läkare, logopeder, sjuksköterskor, naturvetare och ingenjörer.

BMC ligger på det gamla artillerifältet i kvarteret Rosenlund med adress Husargatan 3. (se karta)

Huvuddelen av forskningsinstitutionerna tillhör Uppsala universitet, men vid BMC finns även verksamhet från SciLifeLab.

För gemensam service och för gemensamma lokaler ansvarar BMC-intendenturen 

Senast uppdaterad: 2022-10-27