Tilläg till rektorsbeslut för pandemiåtgärder

2020-12-21

Rektor har beslutat att nedanståen tilläg till pandemiåtgärder ska gälla från och med den 23 december, till och med den 24 januari.

  • All undervisning och examination ska bedrivas digitalt. Dispens för att enskilda undervisningsmoment eller examination får ske fysiskt, får beviljas av ordförande i fakultetsnämnd/områdesnämnd om det föreligger synnerliga skäl.

  • Studenter uppmanas att i första hand bedriva självstudier hemma. De som för sina individuella studier behöver vistas i universitetetslokaler får ej samlas i större sällskap än fyra personer.

  • Arbete ska utföras hemifrån om det inte är uppenbart att arbetsuppgifterna kräver fysisk närvaro på arbetsplatsen eller att närmaste chef medger att arbete av annat skäl får ske på arbetsplatsen.

Rektor har också beslutat att biblioteken stänger för externa gäster och har bara öppet för studenter och anställda med passerkort.