Parkeringsavgifter återinförs

2020-08-27

I och med terminstarten, återinför Akademiska hus parkeringsavgiften i två steg.

För att skapa mer tillgängliga parkeringsplatser för våra kunder i takt med att Uppsala universitet startar upp utbildningar på plats på Campusområdena i höst kommer Akademiska Hus påbörja återinförandet av parkeringsavgifter inom sitt fastighetsbestånd. Återinförandet kommer att ske i två steg.

Avgift avseende Taxa 1 införs från den 1 september 2020

I ett första steg kommer avgifterna för de som inte är kund hos Akademiska Hus att återinföras. I den första fasen kommer det fortfarande vara gratis för Akademiska Hus kunder.

I ett andra steg, längre fram i tiden, kommer avgifterna att återinföras för alla, dvs även för dig som är kund hos Akademiska Hus (och normalt betalar taxa 2).
Information kommer ske i god tid inför införandet av parkeringsavgift för alla.

Verifiering av berättigande till fri parkering för dig som är kund hos Akademiska Hus

För att verifiera att parkerare är berättigad till gratis parkering skall det synligt i bilen finnas något av följande alternativ:
1) Uppsala universitets särskilda tillstånd (används inom vissa campusområden)
2) Tillstånd från Aimo Park med texten ”Giltig med Taxa 2 biljett”.
3) För universitetsanställda samt studenter vid Uppsala universitet som inte har Uppsala universitets särskilt tillstånd måste en gratisbiljett uppvisas. Denna biljett tas ut i de ordinarie betalautomaterna genom att dra Bravidas passerkort i kortläsaren som finns på betalautomaten. Det går även att lösa en gratisbiljett via betalningsapp i mobilen, se anslag vid parkering för instruktion samt zonkod.

Parkeringsbiljett som är löst i automat/via app gäller som tidigare vid hela Akademiska Hus fastighetsbestånd, dock kräver vissa parkeringar som tidigare även ett särskilt-/giltigt tillstånd.

Se nedanstående viktiga information från Akademiska Hus gällande deras parkeringsytor.
Frågor kring parkeringsytorna besvaras av Aimo Parks kundtjänst - https://www.aimopark.se/sv-se/om-aimo-park/kontakta-oss/