Viktig information entrédörrar BMC

2020-03-30

Då det för närvarande är många som arbetar och studerar hemifrån är det av flera skäl olämpligt att ha våra entrédörrar olåsta dagtid.

För att bibehålla den trygghet man upplever inom BMC så väljer intendenturen nu att se till att entréerna inte står öppna.

BMC är fortfarande öppet och verksamheten pågår som vanligt - för att komma in i A-linjens entrédörrar vardagar 06:00-18:00 håller du upp ditt kort mot kortläsaren.

Övrig tid och helger kommer du in genom att hålla upp kortet mot kortläsaren och trycka in din kod.

Entréer i D-linjen är oförändrade.

Åtgärden gäller från och med måndag den 30 mars tills vidare och görs för att vårt campus ska fortsätta vara en öppen och trygg arbetsplats för studenter och anställda.