Bemannad avfallshantering/labshop

2020-01-17

BMC styrelsen har beslutat att under hösten genomföra konceptet med institutionsnära källsortering och intendenturansvarig hämtning av källsorterade avfallsfraktioner för samtliga institutioner (190522 Styrelsebeslut) samt att stänga de nuvarande källsorteringsrummen i källarplan med start 1:a november.

Institutionerna hänvisas efter den 1:a november till de sk miljöstationerna som kostnadsfritt finns att beställas och få monterade på plats av intendenturens avdelning Tekniskt stöd.

Följande institutioner har hitintills anslutit till systemet: IMBIM samtliga korridorer, Neurovetenskap, Läkemedelskemi, IGP, Kemi och MCB.

De institutioner som väljer att inte ansluta sig till konceptet hänvisas efter 1:a november att dygnet runt kunna lämna sitt källsorterade avfall i återvinningscentralen under godsmottagningen.

Återvinningscentralen i D0:0 kommer att vara bemannad mån-fre 09.00-11.00 samt 13.00-15.00. Då finns samtidigt möjlighet till att ställa frågor kring källsortering, biomedicinskt avfall/animaliska restprodukter, radioaktivt avfall och kemikalieavfall.

Labshopen är flyttad till B1:021b/B1:23b och delar återvinningscentralens bemanning.

Med institutionsnyckeln kan man hämta material som vanligt men nu dygnet runt alla dagar.

Meddelandet har också postats på Miljö & Säkerhet på BMCs bloggsida på medarbetarportalen (OBS! Du måste vara medlem av medarbetarportalsgruppen för att kunna se innehållet).