BMC 50 år

2019-06-27

Logo - BMC 50år

I år uppmärksammar vi att Uppsalas Biomedicinska centrum (BMC) fyller 50 år. Av denna anledning ordnar BMC en populärvetenskaplig föreläsningsserie under höstterminen 2019.  Här kommer ett antal BMC-forskare, som varit aktiva under en stor del av dessa 50 år, att belysa hur deras respektive forskningsområden har utvecklats och hur BMCs forskning på ett framgångsrikt sätt kunnat bidra till den internationella vetenskapliga utvecklingen.

Föreläsningarna kommer att ges på BMC torsdagskvällar klockan 19:00 under hösten 2019. Vi öppnar entré A11 klockan 18:30, denna entré ligger i BMCs nordöstra hörn (nära Dag Hammarskjölds väg). Fritt inträde och ingen förhandsanmälan.

Se schemat för höstens föreläsningar

För vidare upplysningar kontakta: Kristofer.Rubin@imbim.uu.se

Alla är välkomna!