Besiktning av brandlarm

2023-10-24

För kännedom så kommer revisionsbesiktning av brandlarmet i Hus B1 o Hus D3 att genomföras onsdagen den 25/10 kl07-08.

Det kan eventuellt komma att testa ljudet men ingen utrymning behöver genomföras.

Senast uppdaterad: 2023-08-21