Rektorsbeslutet om Covid-19 förlängs

2021-02-05

Rektorsbeslutet förlängs till och med den 30 juni 2021

Nytt rektorsbeslut Covid-19

I tisdags utfärdade smittskyddsläkaren i Region Uppsala, nya särskilda rekommendationer. 
Enligt dessa så ska munskydd nu användas i trånga miljöer, där fysisk distans ej kan upprätthållas samt att exponeringstiden överstiger 15 minuter. 

Uppsala universitet har också beslutat att munskydd, rent generellt, inte behöver användas inomhus. Individer ska på eget ansvar se till att man inte försätter sig i situationer, där man hamnar så nära någon som 1,5 meter i mer än 15 minuter, om den personen inte tillhör det egna hushållet.

I de undantagsfall som beslutats på områdes- och fakultetsnivå, om krav på fysisk närvaro i vissa moment av utbildningen, ligger det på beslutande instans att säkerställa att verksamheten genomförs på ett så smittsäkert sätt som möjligt. 

Folkhälsomyndigheten är också mycket tydlig med att det i första hand är den fysiska distansen som bidrar till minskad smittspridning.

Uppsala universitet har under hela pandemin arbetat aktivt med att skapa möjligheter för medarbetare och studenter att hålla rekommenderad fysisk distans till varandra och kommer så även att göra fortsättningsvis.