Uppdraget

Nedan redogörs kortfattat för innehållet i lokalvårdens uppdrag. För närmare information hänvisas till Mattias Örnås.

Vad städas och hur ofta?

Kontor – Dammas var tredje vecka, städas en gång i veckan. Vill man ha avtorkat på bord e dyl skall en fri yta skapas.

Lab – Städas generellt två gånger per vecka. Pappershanddukar och tvålautomater i anslutning till handfat fylls på.

Förråd - städas ej men kan utföras på beställning.

Hygienutrymmen (WC/dusch) - städas dagligen.

Personalutrymmen - Daglig städ och avtorkning av diskbänk och fria ytor på diskbänk/avställningsyta.

Avfallshantering

Från institutionens lokaler tas avfall från papperskorgar, inget annat. Avfall som kan sorteras in under de rutiner som gäller för riskavfall, returpapper e dyl hanteras ej av lokalvården. Se vidare på Indententurens sidor.

Institutionsavfall får ej läggas i de avfallssorteringsmöbler som står i allmänna utrymmen.

För institutioner med eget lunchrum som installerat källsorteringskärl (kompost, brännbart) så tar lokalvården hand om det avfallet.