Lokalvårdens arbetsmiljö

Verksamheten kan på olika sätt skapa goda förutsättningar för lokalvården att utföra sitt uppdrag.

Det den enskilda institutionen och personen kan göra är bl a följande:

  • Håll golven fria!
  • vid utrensning/städning ordna större kärl för avfall såsom böcker, papper e dyl som direkt kan transporteras till källsorteringsrum
  • hänga upp lösa kablar
  • använda en liten vagn för riskavfallskartong och den enskildes returpapperskärl
  • ha papperskorg lätt åtkomlig

Instutitionen bör utse en kontaktperson per institution/plan som lokalvården kan vända sig till med frågor. Rum som inte skall städas skall tydligt märkas upp. Särskilda risker av betydelse för lokalvården skall informeras om. Ej gällande varningsetiketter/skyltar skall tas bort. 

I och med att lokalvården rör sig i lokaler som står under en prefekts ansvar har arbetsmiljöansvaret samordnats i en skrivelse av den 17 juni 2008. Skrivelsen har tillsänts samtliga prefekter/motsv och finns att läsa här