Lokalvård vid BMC

BMCs lokalvård utförs av personal anställd vid universitetets Byggnadsavdelning. Lokalvårdschefen heter Gun Ekman.

Lokalvårdspersonalen nås på telefon 070-167 9166 eller via e-post: Lokalvarden@bmc.uu.se