Hjärtstartare

Hjärtstartare/defibrillatorer finns utplacerade på 10 platser i de allmänna utrymmena på BMC:
 

A:1-korridoren C:3-korridoren
Utanför hörsal B2, hus A2 plan 1.
Utanför hörsal B4, hus A4 plan 1.
Utanför hörsal B8, hus A8 plan 1.
Utanför hörsal B10, hus A10 plan 1.
Utanför föreläsningssal, hus C8 plan 3.
Utanför Scheelerummet, hus C6 plan 3.
Utanför föreläsningssal, hus C4 plan 3.
Utanför föreläsningssal, hus C2 plan 3.

Samt utanför receptionen, hus B7 plan 1, och i nischen vid postrummet, hus C:6 plan 0.

Placering hjärtstare BMC.Större bild.


Hjärtstartaren är självinstruerande både genom tal och textdisplay och helautomatisk.
Den startas genom att man öppnar locket och därför mycket enkel att använda.
Hjärtstartaren har ingen knapp och sköter defibrilleringen helt automatiskt och kräver minimal utbildning.
I princip analyserar maskinen hjärtrytmen och ”känner av” när den skall defibrillera eller inte.
Man uppmanas emellertid alltid att först ringa 112, därefter följer vidare instruktioner i HLR.

Maskinen hänger i ett skåp som avger en kraftig ljudsignal när man hämtar apparaten.
För att nollställa sirenen krävs att man antingen vrider om en cylinder på sidan om skåpet alternativ plockar bort batteriet som sitter under sirenen.
Vid eventuell hjälp med nollställning av ljudsignal vänligen kontakta vårt vaktbolag SECURITAS nås via växeln 010-470 10 00  dygnet runt dygnet runt.

Besök gärna "Sveriges Hjärtstartarregister".