Träavfall

Träspån, rivningsvirke av trä, spånskivor, engångspallar, trämöbler, hurtsar, träskåp utan glasdörrar, bänkskivor.
Avfallet slängs i containern för träprodukter och spån, placerad i D0:110.
Spik och skruv kan sitta kvar, men ej större metallföremål.

Sidkontroll 2018-11-27