Smittförande avfall

Först se UU om smittförande avfall.

Liksom biologiska agens klassificeras smittförande avfall in i fyra så kallade riskklasser 1-4.
På BMC är avfall av:

  • riskklass 1 mycket vanligt förekommande.
  • riskklass 2 vanligt förekommande.
  • riskklass 3 förekommer endast undantagsvis.
  • riskklass 4 absolut förbjudet att hanteras vid Uppsala universitet.

För smittförande avfall används två storlekar av hermetiskt tillslutbara gula avfallsbehållarna av plast med limkant.
Multi-Safe Eco 25 liters och Multi-Safe Eco 50 liters.
Avfallsbehållarna är i normalfallet endast godkända för avfall av
riskklass 1 och 2.

För smittförande avfall av riskklass 3 får absolut inte de gula avfallsbehållarna användas utan föregående konvertering av avfallet till riskklass 1. Utan konvertering av avfallet krävs specialbeställning av specialemballage!

Kom ihåg att det är krav att först utföra en värdering av riskerna som integrerad del av planeringen av arbetet.

För frågor kring sortering, klassificering, emballering, märkning, etikettering samt avlämnarintyg se självstudiekursens avsnitt om smittförande avfall eller kontakta Mikael Olsson.

Avlämnarintyg kan hämtas här

För mer information


Sidkontroll 2020-05-11