Smittförande avfall

Smittförande avfall skall av respektive institution - om möjligt - alltid konverteras till icke-smittförande så tidigt som möjligt i hanteringen. Därmed kan avfallet klassificeras till riskklass 1.
Avfall av riskklass 2-4 förekommer endast undantagsvis vid BMC. I dessa fall kan de normala emballagen inte användas utan andra typer av emballage måste specialbeställas! Avfallet får ej lämna institutionen!

Se självstudiekursens avsnitt om smittförande avfall.


För rutiner kring sortering, klassificering, emballering, märkning, etikettering samt avlämnarintyg kontakta Mikael Olsson.
Avlämnarintyg kan hämtas här

UU om smittförande avfall.


Sidkontroll 2018-11-27