Skärande och stickande avfall

Först se UU om skärande och stickande avfall.


Skärande och stickande avfall delas på BMC in i tre typer:

  1. Typ 1 icke kontaminerat inklusive labbrelaterad brännbar fraktion.
  2. Typ 2 kemiskt kontaminerat.
  3. Typ 3 smittförande inklusive kemiskt kontaminerat.

Se avsnittet för stickande/skärande avfall i självstudiekursen Laboratory waste management at BMC.

Fyll i avlämnarintyget innan du går ner med avfallet till respektive frysrum C8:003b/C8:005b.
 

För rutiner kring sortering, klassificering, emballering, märkning, etikettering samt avlämnarintyg vänligen rådfråga Mikael Olsson.


Sidkontroll 2020-02-24