Skärande och stickande avfall

Skärande och stickande avfall delas in i tre typer: icke kontaminerat, kemiskt kontaminerat samt smittförande.

Se avsnittet för stickande/skärande avfall i självstudiekursen Laboratory waste management at BMC.

Avlämnarintyg skall hämtas här och placeras i den röda brevlådan i nischen mittemot frysrum C8:003b/C8:005b i samband med att ni lämnar avfallsemballagen i respektive frysrum.
 

För rutiner kring sortering, klassificering, emballering, märkning, etikettering samt avlämnarintyg vänligen rådfråga Mikael Olsson.

Se UU om skärande och stickande avfall.

.

.

Version 2016-09-30


Sidkontroll 2018-11-27