Returpapper

Vitt kopieringspapper läggs för sig i institutionens vita plastkärl som lämnas i källsorteringscentralen i D0:0. Se karta
Töms torsdag udda vecka.

Övrigt returpapper inklusive genomfärgat kopieringspapper läggs för sig i blå plastkärl som lämnas i  källsorteringscentralen i D0:0. Se karta
Töms tisdag jämn vecka.

Tomma blåa och vita kärl hämtas från källsorteringscentralen D0:0.

Se gärna FTIABs film om tidningar och returpapper.

UU om returpapper.

.

.

v. 2017-08-22

Sidkontroll 2018-11-27