Plastförpackningar

Mjuka och hårda plastförpackningar läggs i kärl för plastförpackningar i C-linjens källsorteringsrum eller källsorteringscentralen i D0:0.

- Förpackningar skall vara tömda och väl rengjorda.
- Avlägsna all varningsmärkning på lämpligt sätt.
- Det är absolut förbjudet att ställa någonting på golvet i avfallsrummen.
- Överfyll aldrig kärlen i avfallsrummen.
- Är ett kärl fullt måste man gå till ett annat avfallsrum.

Förpackningar med varningssymbolerna för "Akut toxicitet" ("Dödskallen"), "Miljöfarligt" ("Döda fisken och trädet") eller "Allvarlig hälsofara" ("Exploderande lungan") får inte återvinnas utan skall hanteras som kemikalieavfall.

Plast med påtagliga/märkbara mängder kemikalier skall hanteras som kemikalieavfall och plast kontaminerat med smittförande ämnen skall hanteras som smittförande avfall.

Frigolit

Övrigt plastavfall eller plastförpackningar av frigolit läggs på komprimeringsbandet i D0:0.
Frigolitflingor packas i plastsäckar förslutes och läggs på komprimeringsbandet i D0:0.


Se gärna FTIABs film om plastförpackningar.

UU om plast.

.

.

v. 2016-04-27

Sidkontroll 2018-11-27