Pappersförpackningar och wellpapp.

Först se UU om pappersförpackningar och wellpapp.

Pappersförpackningar sorteras in i endera av två fraktioner:


1. Pappersförpackningar

- Rakt enkellager
- Läggs i institutionens miljöstation eller Källsorteringscentralen i D0:0.

2. Wellpapp

- Minst ett vågigt lager
- Läggs i endera institutionens miljöstation wellkomprimator placerad i Källsorteringscentralen D0:0.

Avfallsförberedelse

- Förpackningar skall vara tömda och väl rengjorda.
- Avlägsna all varningsmärkning på lämpligt sätt.
- Det är absolut förbjudet att ställa någonting på golvet i avfallsrummen.
- Överfyll aldrig kärlen i avfallsrummen.
 

Förpackningar med varningssymbolerna för "Akut toxicitet" ("Dödskallen"), "Miljöfarligt" ("Döda fisken och trädet") eller "Allvarlig hälsofara" ("Exploderande lungan") får inte återvinnas utan skall hanteras som kemikalieavfall.


Se gärna FTIABs film om pappersförpackningar.


Sidkontroll 2020-02-24