Pappersförpackningar och wellpapp.

Pappersförpackningar sorteras in i endera av två fraktioner:


1. Pappersförpackningar

- Rakt enkellager
- Läggs i respektive kärl i C-linjens källsorteringsrum eller Källsorteringscentralen i D0:0.

2. Wellpapp

- Minst ett vågigt lager
- Läggs i endera wellkomprimator placerad i källsorteringsrum C7:001e eller i Källsorteringscentralen D0:0.
 

Avfallsförberedelse

- Förpackningar skall vara tömda och väl rengjorda.
- Avlägsna all varningsmärkning på lämpligt sätt.
- Det är absolut förbjudet att ställa någonting på golvet i avfallsrummen.
- Överfyll aldrig kärlen i avfallsrummen.
- Är ett kärl fullt måste man gå till ett annat avfallsrum.
 

Förpackningar med varningssymbolerna för "Akut toxicitet" ("Dödskallen"), "Miljöfarligt" ("Döda fisken och trädet") eller "Allvarlig hälsofara" ("Exploderande lungan") får inte återvinnas utan skall hanteras som kemikalieavfall.


Se gärna FTIABs film om pappersförpackningar.

UU om pappersförpackningar och wellpapp.

.

.

v. 2018-06-26


Sidkontroll 2018-11-27