Övrigt avfall från kontor

Först se UU om övrigt avfall från kontor.

Tonerkassetter
UU om tonerkassetter.
Varje leverantör har som regel ett återvinningssystem.

I varje ny tonerförpackning finns det ofta en förbetald returfraktsedel samt instruktioner hur man ska returnera tonerkassetten till återvinning.
I annat fall om fraktsedel och instruktioner har gått förlorade kan du alltid ringa och fråga leverantören hur du skall gå till väga.

Om kassetten innehåller microchips, sladdar eller andra elektriska/elektroniska komponenter skall den hanteras som elektrisk och elektroniskt avfall.
Gör den inte det kan tonerkassetten hanteras enligt rutinen för brännbar fraktion.
 

Sidkontroll 2020-02-24